10 wrzesień 2012

 

W grupie Muchomorków od września 2012r. jest realizowany „ Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych”.  

Głównym założeniem projektu jest  rozwijanie narzędzi umysłowych małego człowieka oraz wyposażenie go w kompetencje ułatwiające uczenie się, jak również przygotowanie do radzenia sobie w życiu.

Cele programu:

• uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie  na korzyść rozwoju dzieci

• nawiązanie  ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka

• wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności  pozwalające na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabawy 

• zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem 

• prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych  sposobów pracy z małym dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia umysłowe

• współpraca pomiędzy społecznościami placówek przedszkolnych miasta Białegostoku ( rodziców, nauczycieli, dzieci)

• wypracowanie nowych narzędzi, form i metod pracy – wprowadzenie alternatywnej formy edukacji przedszkolnej, która pozwoli na zapewnienie dobrej jakościowo edukacji związanej ze środowiskiem życia dziecka.

• przygotowanie dzieci do korzystania ze swojego potencjału  umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie gotowości szkolnej we wszystkich sferach rozwojowych.

 Program Zabaw Fundamentalnych skierowany jest do nauczycieli i rodziców dzieci 3-letnich uczęszczających do białostockich przedszkoli.  Ścisła współpraca pomiędzy domem a przedszkolem daje duże szanse na harmonijne rozwijanie możliwości dzieci w czterech sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej oraz emocjonalnej. Dzięki niej, wprowadzony zostaje jednolity system oddziaływań na dziecko. 

Program Zabaw Fundamentalnych wdrażany jest poprzez:

• cykliczne szkolenia – wykład oraz warsztaty  dla nauczycieli przedszkoli

• organizację Klubu Rodzica w formie wykładu oraz warsztatów

• wyposażenie rodziców w materiały Zabaw Fundamentalnych – zabawy przygotowujące do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia, rozwijające kreatywność i pracę w zespole oraz inteligencję emocjonalną, jak również koordynację ruchową mającą bezpośredni wpływ na osiąganie sukcesów przez małego człowieka.

• coroczną organizację kongresu Zabaw Fundamentalnych dla Rodziców i Nauczycieli oraz pikniku dla białostockich przedszkoli w celu wymiany doświadczeń oraz poznania nowych trendów w wychowaniu dziecka

• wyposażenie nauczycieli w program wychowania przedszkolnego oraz zestaw gier i zabaw jako przykład opisujący sposoby pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz przykłady rozwiązań metodycznych.

Autorami programu Zabaw Fundamentalnych są Colin Rose i Katarzyna Lotkowska zajmujący się przyspieszonym i efektywnym uczeniem. 

24 wrzesień 2012

 W KILKU SŁOWACH O ZABAWACH FUNDAMENTALNYCH

 Zabawy Fundamentalne to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.  Zawiera około 400 przepisów na zabawy rozwijające dziecko we wszystkich sferach Program Zabaw Fundamentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa  i zabawa.

 Dodatkowym atutem programu Zabaw Fundamentalnych jest ścisła świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Nauczyciel kierując się przewodnikiem przekazuje co tydzień rodzicowi informację, w jakie zabawy należy bawić się  z dzieckiem, by wesprzeć jego rozwój i rozwijać określoną inteligencję. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłęi odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

 

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Nowoczesnej Edukacji  www.ine.com.pl w zakładce programy i hasło Zabawy Fundamentalne lub na stronie programu: www.zabawyfundamentalne.pl 

 03 październik 2012

W ramach „ Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych” został ogłoszony konkurs dla rodziców dzieci 3- letnich biorących udział w projekcie.

Konkurs dla Rodziców / Opiekunów : „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”

 Cele:

· uświadomienie rodzicom celowości współpracy z przedszkolem w ramach projektu na rzecz rozwoju dzieci

 · nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na dziecko

· wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabawy

 · zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem

 · dzielenie się własnymi osiągnięciami wynikającymi z realizowania różnorodnych form zabawy w domu z małym dzieckiem (rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz potencjał umysłowy)     

· przygotowanie dzieci do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej we wszystkich sferach rozwojowych

 ·  czerpanie radości i zadowolenia z zabawy z własnym dzieckiem

 · zwiększenie umiejętności wychowawczych i edukacyjnych rodziców.

 Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs adresowany jest do Rodziców/Opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 68 w Białymstoku do gr. I

2.Rodzice/Opiekunowie wspólnie z dziećmi przygotowują pracę w formie albumu, kroniki lub pamiętnika z prezentacją „Satysfakcję mam, z dzieckiem bawię się sam”, czyli sposoby wspólnych zabaw dziecka z rodzicami w domu, z wykorzystaniem programu Zabawy Fundamentalne.

3.Konkurs będzie trwał od 1 października 2012r. do 30 kwietnia 2013r.

4.Prace należy składać w terminie od 15 do 30 kwietnia 2013r do nauczycielek w grupie I.

5. W pierwszych dniach maja 2013r, zostanie powołana Komisja Konkursowa, która wyłoni najbardziej aktywnych rodziców w realizacji zabaw fundamentalnych z dziećmi w domu, w oparciu o złożone prace.

6. Komisja Konkursowa wybierze po trzy prace wykonane przez rodziców z każdej realizującej program grupy przedszkolnej.

7. Lista wyłonionych laureatów zostanie ogłoszona po posiedzeniu komisji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

8.Laureaci konkursu otrzymają honorowe statuetki, które zostaną wręczone na Kongresie Podsumowującym w maju 2013

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w konkursie.

Halina Rygorczyk

Krystyna Lenczewska