https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRG8oeNWSYztmLd80XTgsdtxLDhTvcyTGja1_cz9iO7MBa_e2hf

 

 

Maluję, rysuję, lepię…

 

„Biedny jest nie ten, kto nie ma pieniędzy,

Lecz ten, kto nie ma wyobraźni.”

 

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Tak zwana plastyka stymuluje ogólny rozwój dziecka. Daje mu zadowolenie, radość, wzmacnia poczucie własnej wartości, kształtuje i rozwija wrażliwość na piękno i barwy otaczającego świata. Wyzwala inicjatywę twórczą, kształtuje osobowość, zachęca do poszukiwania własnych rozwiązań, oddziałuje na pamięć, sferę myślenia, skupia uwagę. A przede wszystkim rozwija fantazję i wyobraźnię, poprzez którą dziecko może odnaleźć się we własnym świecie, świecie marzeń i pragnień. Plastyka ma duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowej. Własna twórczość (obojętnie jakiego rodzaju) stanowi ujście energii dziecka, nieraz uspokaja je, daje odprężenie, rozładowanie napięć emocjonalnych i mięśniowych. Swoje emocje i uczucia dzieci przenoszą na papier w sposób nieświadomy i niekontrolowany. Przyjrzyjmy się rysunkowi dziecka z momentu, gdy było szczęśliwe, pogodne i z okresu, gdy np. dostało karę lub po prostu miało zły dzień – oba rysunki pełne różnych emocji…

Podczas aktywności twórczej dzieci nieśmiałe zyskują pewność siebie, przełamują bariery emocjonalne, strachu, zaś dzieci nadpobudliwe mają możliwość rozładowania napięcia emocjonalnego, uczą się cierpliwości, dokładności, wiary we własne siły. Poszerzają także swoją wiedzę, zasób słownictwa, uczą posługiwania się materiałami i narzędziami, nabierają szacunku dla pracy i jej wytworów. I tak na przykład technika orgiami, wykorzystywana nieraz także na zajęciach w naszym przedszkolu, tworzy okazję do doskonalenia umiejętności manualnych oraz stanowi świetne tło plastyczne do omawianych zagadnień. Pozwala na wykazanie się umiejętnościami plastycznymi nawet najbardziej nieśmiałemu dziecku, wzmacnia wiarę we własne siły. Dziecko uczy się rozpoznawać figury geometryczne, porównuje ich kształt, kolor, wielkość, przelicza, przekształca. Są to także niekończące się ćwiczenia językowe i matematyczne, rozwijające wyobraźnię i tworzące jednocześnie ciąg sytuacji edukacyjnych.

Pamiętajmy iż każde dziecko malując, rysując, lepiąc, czy też wycinając pragnie być dostrzegane i akceptowane, pragnie odnosić sukcesy, słyszeć pochwały.

 

mgr Agnieszka Jancewicz