C  o  r  a  z      g  ł  o  ś  n  i  e  j    !

Hałas towarzyszy nam wszędzie. Choć często nie zwracamy na niego uwagi, to skutki jego działań są dla naszego organizmu bardzo szkodliwe. Przebywanie w hałasie bardzo niekorzystnie i źle wpływa na układ nerwowy człowieka (zarówno dziecka, jak i dorosłego). Przebywanie w hałasie objawia się  wzmożoną pobudliwością, bezsennością, kłopotami z koncentracją, bólami, zawrotami głowy itp.

W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko coraz głośniejszego zachowania dzieci. Ciężko czasem dostrzec zdolność porozumiewania się dzieci cichym, nie podniesionym głosem. Często bawiące się w pobliżu siebie dzieci nie rozmawiają, ale krzyczą do siebie. Zdarza się też, że skierowana do dziecka prośba czy pytanie wypowiedziane umiarkowanym głosem  pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ dziecko nie jest w stanie usłyszeć, bądź nie koncentruje się na tyle, by udzielić odpowiedzi.

Gdzie szukać przyczyn tego zjawiska ? Czy w rodzicach, którzy często nie rozmawiają z dziećmi, tylko wydają polecenia ? W nauczycielach, którzy przekrzykują głośno mówiące dzieci ?  A może w telewizji lansującej ,,krzykliwych” bohaterów ?

 

Większość dzieci z naszego przedszkola znaczną część dnia spędza  w swojej grupie przedszkolnej, gdzie nie brakuje czasem ,,momentów wzmożonego natężenia dźwięku”. W znacznej mierze przyczyniają się do tego bardzo głośno mówiące, bądź nawet krzyczące dzieci. Niektóre z nich nawyk zbyt głośnego mówienia mają wręcz zakodowany. Nie próbują nawet słuchać innych, tylko przekrzykują ,,kogo się da”.

 A przecież umiejętność słuchania rozmówcy to sztuka, której wszyscy musimy się uczyć, umieć przekazywać ją dzieciom i konsekwentnie tej umiejętności wymagać. Warto zatem zadbać o pielęgnowanie nawyku słuchania innych. Zadbajmy o to wspólnie: nauczyciele i rodzice.

 

Swój udział w nawyku zbyt głośnego mówienia ma zapewne otaczający nas wszędobylski szum spowodowany rozwojem cywilizacji. Pewnych zjawisk nie możemy jednak zmienić. Zadbajmy więc o to, by dziecko miało tak potrzebne chwile wyciszenia.

 

W przedszkolu dbamy o to, by w ciągu dnia wypełnionego zajęciami grupowymi i indywidualnymi nie zabrakło też zabaw wyciszających.

Należą do nich między innymi:

 

 

Nie należy bagatelizować wpływu hałasu na nasze dzieci, tylko dlatego, że skutki jego oddziaływania nie są dostrzegalne natychmiast. Objawią się po pewnym czasie szybkim męczeniem, obniżeniem zdolności koncentracji czy rozdrażnieniem.

Wspólnie pomóżmy dzieciom w zrozumieniu, że hałas ma zły wpływ na zdrowie, a cisza sprzyja odpoczynkowi. Pielęgnujmy też nawyk słuchania innych.

 

 

mgr Beata Mioduszewska