Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka I 19,  tel/fax (85) 741-62-51 e-mail: ps68@piasta.plWesołe soboty

Program "Wesołe soboty" - przedszkole w trosce o rozwój dziecka nieuczęszczającego do przedszkola

 

Pomimo dość gęstej sieci placówek przedszkolnych w naszym mieście nie wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczają do przedszkoli. Sytuacja materialna rodziny, ta dobra i ta słaba, powoduje, iż część dzieci pozostaje pod opieką rodziców, dziadków, niań z dala od swoich rówieśników i przedszkola.

Tymczasem psychologowie zgodnie twierdzą, że wiek przedszkolny to najważniejszy okres w życiu człowieka - czas, w którym budują się podstawy całej naszej późniejszej edukacji. Badania naukowe wykazują, że aż 50% możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się do 4 roku życia. Przedszkole sprawia, że uczęszczające do niego dzieci w przyszłości szybciej uczą się i lepiej pracują. W znacznym stopniu wyrównuje też szanse na przyszły sukces dzieci ze środowisk o niskim statusie społecznoekonomicznym.

W ubiegłym roku szkolnym na terenie Przedszkola Samorządowego nr 68 w Białymstoku rozpoczęłyśmy realizację programu o nazwie "Wesołe soboty" umożliwiającego dzieciom w wieku 4-5 lat nieuczęszczających do przedszkola możliwość wspólnych zabaw, zajęć w przedszkolu. Pomysłodawcą programu i realizatorem były Marzena Makowiecka i Małgorzata Andrejewicz.

Za główny cel programu przyjęto wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka. W ramach spotkań realizowano szereg celów szczegółowych sformułowanych w odniesieniu do oczekiwanych efektów osiągniętych przez dziecko. Oto niektóre z nich (na których kształcenie położono największy nacisk):

- pozostaję sam pod opieką innych, gdy moja mama... ( pracuje, sprząta...),
- potrafię wykonać zadanie tak samo dobrze, jak moi rówieśnicy,
- przyswajam nawyki higieniczno-kulturalne,
- rozwijam swoją sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe,
- obserwuję, eksperymentuję i odkrywam przyrodę w ciągu całego roku
- poznaję sztukę i sam jestem twórcą,
- zdobywam orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni

Do realizacji programu zgłosiło się 15 dzieci. Dla niemal wszystkich dzieci był to pierwszy kontakt z przedszkolem lub też próba ponownego włączenia w grupę rówieśniczą po nieudanym wcześniejszym stracie przedszkolnym. Zajęcia odbywały się w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 900-1200. Oprócz tego dzieci miały także możliwość wspólnych zabaw z rówieśnikami uczęszczającymi do przedszkola w trakcie Balu Karnawałowym i Dnia Dziecka.

W czasie tych spotkań dzieci poznawały się na wzajem, tworzyły się pierwsze przyjaźnie. Poznawały także najbliższe otoczenie i środowisko naturalne. Uczyły się współżycia w grupie i współdziałania. Nauczycielka dbała o rozwój ich sprawności ruchowych, manualnych. W pierwszych zajęciach uczestniczyli także rodzice. Wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa sprawiło, iż po dwóch, trzech spotkaniach dzieci pozostawały w przedszkolu same tylko pod opieką nauczycielki. Był to czas dla rodziców na zrobienie zakupów, czy też załatwienie spraw, w których nie zawsze powinno uczestniczyć dziecko. Dla dzieci był to start ku samodzielności, często po raz pierwszy z dala od rodziców.

Cieszy nas iż po roku realizacji programu mogłyśmy stwierdzić że program "Wesołe Soboty" miał swoje małe sukcesy.

Dzieci przełamały opór przed samodzielnym pozostaniem w przedszkolu a - 4 z nich w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło edukację przedszkolną w naszym przedszkolu, wzrosła sprawność manualna, dzieci poznały szereg wierszy , piosenek i zabaw grupowych.

O powodzeniu realizacji programu świadczą także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci biorących w nim udział.

Program uzyskał bardzo wysoką ocenę (6) przy najwyższej ocenie 6.

Oto niektóre wypowiedzi rodziców dotyczących korzyści osiągniętych przez ich dziecko:

- Większa otwartość , współdziałanie w grupie ,przygotowanie do życia w społeczeństwie , rozwój dydaktyczny, większa samodzielność , poznało wiele zabaw , wierszy , piosenek ;
- Dzieci dowiedziały się co to jest przedszkole ,mogły poznać jak wygląda dzień w przedszkolu , mają wspólny temat z rówieśnikami , którzy uczęszczają do przedszkola codziennie ;
- Dziecko nauczyło się pracować w grupie , oswoiło się z przedszkolem przed uczęszczaniem do niego w roku szkolnym
- Jest to naprawdę wspaniały pomysł jeśli chodzi o dzieci , które nie chciały wcześniej uczęszczać do przedszkola , gdyż pozwala na poznanie i wprowadzenie dziecka ,przyzwyczajenie się do nowego miejsca ?;
- Jestem zdecydowanie za tym aby ? Wesołe Soboty? realizować w tej formie co dotychczas ;
- Aby były w przyszłym roku.

Program "Wesołe soboty" realizowany będzie także w roku szkolnym 2004/2005 począwszy od miesiąca października.Od dnia 2003-12-06 odwiedzono nas
razy
 

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja: wto, 21 cze 2016, 12:41:31 · Copyright © 2003 bodeque · Wszelkie prawa zastrzezone · Testowane w IE i Operze