Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka I 19,  tel/fax (85) 741-62-51 e-mail: ps68@piasta.plPrzedszkolaki tworzą prawo

"Przedszkolaki tworzą prawo"

     W ostatnim czasie wiele uwagi w prasie, mediach, opracowaniach pedagogicznych poświęca się prawom dziecka. My również wiele czasu poświęciłyśmy temu tematowi. O prawie dzieci do poszanowania przez wszystkich ludzi wartości najcenniejszych dla człowieka: życia, godności, wolności, swobodnego rozwoju, opowiadałyśmy podczas zajęć i zabaw, odwoływałyśmy się do nich w czasie konfliktów, obserwacji innych ludzi... Posiadanie przez dzieci praw stało się dla naszych podopiecznych sprawą oczywistą. Wiedzą już, że państwo nie pozwoli ich krzywdzić, że mogą zawsze poprosić o pomoc. Bycie dzieckiem nie odbiera im także możliwości podejmowania pewnych decyzji związanych z własnymi oczekiwaniami, dążeniami.
     Posiadanie i respektowanie praw dziecka przez innych ludzi nie jest jednak gwarantem, że to dziecko samo potrafi odnaleźć się w roli członka społeczeństwa, zaakceptować panujące w nim normy i zasady. Prawa łączą się z obowiązkami wobec innych osób, czego przejawem powinno być poszanowanie praw drugiego człowieka. Umiejętność współdziałania z innymi, zachowania się w sposób, który nie krzywdzi i nie sprawia nikomu przykrości nie jest wynikiem posiadania, lecz przede wszystkim przestrzegania praw. Nadszedł czas, by uświadomić dzieciom, że wszyscy mamy prawa, ale mamy i obowiązki.
     Opierając się na myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, człowieka, którego idee są nam bardzo bliskie, postanowiłyśmy organizację pracy i zabawy w grupie oprzeć na porozumieniu z dziećmi, wzajemnej umowie, która obowiązywałaby wszystkich członków społeczności przedszkolnej. Umożliwić to miało stworzenie przez dzieci własnego zbioru praw i obowiązków.
     Korczak jako jeden z pierwszych w dziejach pedagogiki potraktował dzieci jako kategorię społeczną. Postulował stopniowe usamodzielnianie ich poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających wyłanianiu się dziecięcej inicjatywy, postulował świadome przyjmowanie przez dzieci pewnych norm współżycia, oparcie stosunków międzyludzkich i życia w grupie na praworządności. Odwołując się do tej idei my również postanowiłyśmy zainteresować wychowanków swoim postępowaniem, obudzić refleksje nad własnymi czynami.
     Prace nad utworzeniem Kodeksu Przedszkolaka trwały pół roku! Każda grupa opracowała w tym czasie własne prawo, do przestrzegania którego zostały zobligowane wszystkie dzieci. Z pośród wszystkich obowiązków przedszkolaka, na które wskazywały dzieci wyłonione zostały te, które powtarzały się najczęściej i to właśnie one stały się podstawą do utworzenia KODEKSU PRZEDSZKOLAKA w naszym przedszkolu. Ma on uczyć wartościowania i właściwej oceny postępowania oraz służyć zrozumieniu prawa i obowiązku społecznego, dotyczącego każdego z nas.
     Praca z dziećmi nad stworzeniem przedszkolnego zbioru ich obowiązków po raz kolejny przekonała nas, że doskonale wiedzą, jak należy zachowywać się w stosunku do swoich kolegów, pani, mają świadomość, że troska o budynek przedszkola i jego wyposażenie jest konieczna, jeśli chce się żyć i bawić w czystym, kolorowym świecie.
     Świadomość, że Kodeks Przedszkolaka jest wynikiem własnych decyzji dzieci nadał mu w ich oczach wyjątkową rangę. Ograniczenia i zakazy nie są już wynikiem "rządów pani" w grupie. To nie dla niej, nie dla uniknięcia kary, należy się odpowiednio zachowywać, lecz dla dobra własnego i przyjaciół. To był nasz cel. Czy przyniesie efekty, jakich oczekujemy? Za wcześnie jeszcze, by jednoznacznie stwierdzić, że zachowanie dzieci uległo zmianie, ale obserwacje prowadzone przez nauczycielki we wszystkich grupach pozwalają przypuszczać, że samodzielnie określone obowiązki i zadania są przez dzieci dużo chętniej wypełniane. Jeśli ktoś postępuje źle, ma świadomość, że ukrycie swoich czynów przed wychowawczynią nie rozwiąże sprawy. Jego zachowanie obserwują i oceniają inne dzieci, pojawiają się konsekwencje w postaci krytyki, odsunięcia od zabawy, złej oceny innych...
     Kodeks Przedszkolaka stworzony w naszym przedszkolu ma służyć przede wszystkim dzieciom. Dzięki niemu mają one możliwość uświadomienia sobie własnych obowiązków i konsekwencji ich nieprzestrzegania. W przyszłości powinno zaowocować to bardziej świadomym, a tym samym pełniejszym i oczywistym zaakceptowaniem praw obowiązujących w świecie dorosłych, zarówno tych pisanych, jak i ogólnie przyjętych praw moralnych.

mgr Maria Borowik


KODEKS PRZEDSZKOLAKA
Przedszkole Samorządowe nr 68 w Białymstoku

 1. Jestem miły i uprzejmy wobec kolegów i dorosłych

 2. Pamiętam o ważnych słowach: proszę dziękuję, przepraszam

 3. Pomagam innym przedszkolakom

 4. Troszczę się o zdrowie swoje i innych

  • mówię umiarkowanym głosem
  • odpowiednio korzystam ze sprzętu i zabawek
  • znam zasady poruszania się po budynku i po placu
  • szanuję uczucia innych
 5. Bawię się zgodnie
  • umiem się dzielić zabawkami
  • współdziałam ze wszystkimi
  • panuję nad swoimi emocjami
  • potrafię samodzielnie rozwiązywać konflikty
 6. Pani jest moim przewodnikiem w grupie
 7. Dbam o wygląd naszego przedszkola
 8. Szanuję cudzą własność
 9. Umiem przepraszać – umiem wybaczać
 10. Odpowiedzialnie, sumiennie i rzetelnie wykonuję podejmowane zadania i obowiązkiOd dnia 2003-12-06 odwiedzono nas
razy
 

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja: wto, 21 cze 2016, 12:41:31 · Copyright © 2003 bodeque · Wszelkie prawa zastrzezone · Testowane w IE i Operze