Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka I 19,  tel/fax (85) 741-62-51 e-mail: ps68@piasta.plO dojrzałości szkolnej

"Ekologia w przedszkolu"

( "Nasza Gazetka" numer 8 / marzec 2002r.)

"Musimy dbać o środowisko ekologiczne,
ponieważ stanowi ono część nas , a my jesteśmy jego częścią.
Wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym
albo nie będzie wcale."
H. Skolimowski

      EKOLOGIA -to coraz bardziej popularna dziedzina szukająca różnych dróg poprawiających warunki życia na Ziemi ponieważ człowiek końca XX wieku uwikłał naszą planetę w wiele nie kończących się kryzysów . Wśród zwolenników tej działalności są też pedagodzy , których zadaniem jest dbałość o wiedzę i wychowanie nowych pokoleń . Działania nauczycieli , już w przedszkolu są więc niepowtarzalną szansą kształtowania nowych , przyjaznych naturze postaw .
      Od najwcześniejszych lat życia człowieka trzeba kształtować jego sposób myślenia i zachowania. Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka , jest najlepszym okresem do wprowadzania elementów edukacji ekologicznej , która powinna być kontynuowana w późniejszej nauce .
      Celem edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do świata , ukształtowanie właściwego , opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt , doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie .

Doceniając ważność działań proekologicznych został opracowany przeze mnie:

Program "Edukacja ekologiczna w przedszkolu" . Głównym celem moich zamierzeń jest włączenie do planu pracy naszego przedszkola oddziaływań proekologicznych oraz kształcenie określonego sposobu myślenia , utrwalanie nawyków, przygotowanie wychowanków do życia zgodnie z samym sobą i odwiecznymi prawami natury .

Program "Edukacja ekologiczna w przedszkolu" zawiera dwuletni cykl pracy dydaktycznej regulowany porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie . Wynikają stąd bloki tematyczne , które są lub będą realizowane na zajęciach i w czasie zabaw , wystrój pomieszczeń i charakter dziecięcych prac plastycznych . Zgodnie z porami roku zmienia się też wygląd kącików przyrody oraz formy odpoczynku dzieci .

Oto przeprowadzone już akcje :

  • Akcja pod hasłem "Szukamy zysku w odzysku" przeprowadzona i zorganizowana wspólnie z P.U.-A. "ASTWA" rozpoczęła naszą działalność . Zbieramy wspólnie makulaturę i zużyte akcesoria komputerowe ( kardridże ) . Zbiórka potrwa jeszcze do końca roku przedszkolnego . Zachęcamy więc dorosłych do współpracy.
  • "Zbieramy to , co natura sama daje nam w darze" - to hasło pomagało nam w czasie zbierania jesiennych darów natury . Przynosiliśmy wtedy do przedszkola różne ciekawe okazy . One to wzbogaciły nasze kąciki przyrody . A później mogliśmy je oglądać na wystawce zorganizowanej w holu przedszkola . Pracownik Państwowych Lasów był zachwycony pomysłowością i zaangażowaniem dzieci . Z uznaniem wyraził się też o naszych planach na kolejne miesiące .

Dzieci , które biorą czynny udział w prowadzonych przez nas akcjach ekologicznych nazywamy ich "EKOLUDKAMI" . Jest ich coraz więcej w naszej placówce .

 

mgr Barbara Wróblewska

 Od dnia 2003-12-06 odwiedzono nas
razy
 

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja: wto, 21 cze 2016, 12:41:31 · Copyright © 2003 bodeque · Wszelkie prawa zastrzezone · Testowane w IE i Operze