Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka I 19,  tel/fax (85) 741-62-51 e-mail: ps68@piasta.plO dojrzałości szkolnej

"Szukamy zysku w odzysku" - ciąg dalszy przedszkolnej akcji

( "Nasza Gazetka" numer 14 / listopad 2002r.)

RECYKLING - w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach to taki zysk , który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu , w tym też recykling organiczny , z wyjątkiem odzysku energii .

Butelka to cenny surowiec wtórny , trzeba ją tylko poddać procesowi recyklingu ...

Plastikowa butelka z PET stała się najbardziej kłopotliwym śmieciem XX wieku i to nie tylko w Polsce. Japończycy i Francuzi poróżniają rocznie po 4 mld takich opakowań . Do końca 2000 roku światowa konsumpcja butelek PET osiągnie ponad 50 mld sztuk , tj. blisko dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim .
      Od kilku lat w Europie odnotowuje się roczny wzrost recyklingu PET o prawie 45 % , co jest optymistyczne , gdyż przekracza on roczny wzrost zużycia szacowany na 15 % . W Polsce - dotychczasowe zainteresowanie plastikową butelką z PET kończy się po opróżnieniu jej zawartości , potem trafia na wysypisko . W skali roku - objętościowo są to dwa Pałace Kultury i Nauki .
      Na podstawie danych szacunkowych można stwierdzić , że liczba butelek PET wprowadzonych w Polsce do obiegu wynosi miesięcznie ok. 8 tys. ton . Natomiast ilość PET pozyskanych z odzysków wynosi zaledwie 450 ton / miesiąc , czyli ok. 6 % . Jest to stosunkowo niewiele w porównaniu z wynikami uzyskanymi w wysoko rozwiniętych krajach .
      Przemysł papierniczy w Polsce już od dawna traktuje surowiec wtórny jakim jest makulatura jako normalny produkt , z którego wytwarza się wiele gatunków papieru i tektury . Przykładowo w 1997 roku do wyprodukowania 1,66 mln ton papieru i tektury zużyto w Polsce 697 tys. ton makulatury , co spowodowało , że wskaźnik zużycia makulatury w Polsce wyniósł 42 % i na tle innych branż zużywających surowce wtórne jest zdecydowanie najwyższy . Wskaźnik ten odpowiada średniej wartości dla Europy.
      Należy przypomnieć , że obecnie w odpadach komunalnych w Polsce makulatura stanowi 15 % wagi i 30 % objętości , a jednocześnie , że używanie makulatury powoduje oszczędności drewna w wysokości 3,0 m3 na tonę zużytej makulatury , a także oszczędności energii w wysokości 400 KWh / tonę .
      Większe zużycie makulatury przy produkcji papieru w stosunku do surowca pierwotnego jakim jest drewno , powoduje następujące pozytywne skutki :

  • zmniejszenie zużycia drewna ,
  • optymalne wykorzystanie zasobów leśnych ,
  • oszczędność energii ,
  • zmniejszenie zaśmiecenia ,
  • oszczędność przestrzeni zajmowanej przez wysypiska śmieci ,
  • zachowania proekologiczne ludności .

      Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej akcji "Szukamy zysku w odzysku" . Do końca roku przedszkolnego zbieramy makulaturę , plastikowe butelki PET po napojach oraz zużyte kardridże i tonery .
      Celem naszej zbiórki jest ukształtowanie u dzieci zachowań proekologicznych - ochronę naszego środowiska  oraz zachęcenie ich do oszczędzania poprzez selektywną zbiórkę .
      Wspólny wysiłek i dążenia z Państwa udziałem pomogą nam w osiągnięciu celu , a zgromadzone fundusze posłużą na zakup potrzebnych w przedszkolu przedmiotów .

DRODZY RODZICE PRZYŁĄCZCIE SIĘ !
UCZCIE SWOJE DZIECI SZANOWAĆ PRZYRODĘ I OSZCZĘDZAĆ

 

mgr Barbara WróblewskaOd dnia 2003-12-06 odwiedzono nas
razy
 

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja: wto, 21 cze 2016, 12:41:31 · Copyright © 2003 bodeque · Wszelkie prawa zastrzezone · Testowane w IE i Operze