Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka I 19,  tel/fax (85) 741-62-51 e-mail: ps68@piasta.plW drodze do nadania imienia

W DRODZE DO NADANIA IMIENIA: JANUSZ KORCZAK

     Nadszedł czas, by naszej placówce nadać imię. Zaproponowano, by jej patronem został Janusz Korczak. Decydując się na tę postać uznano, że będzie ona wzorem najbardziej godnym naśladowania, gdyż ten wybitny pedagog, lekarz i pisarz uczył, jak kochać dziecko miłością pełną szacunku, wyjaśniał specyficzne problemy psychiki małego człowieka, troszczył się o możliwie szczęśliwe dzieciństwo i harmonijny rozwój każdego wychowanka, niezależnie od jego rasy, wyznania i narodowości.
     Nie trzeba jakiegoś specjalnego powodu, by propagować idee Janusza Korczaka, człowieka, który jako jeden z pierwszych upomniał się o wprowadzenie i przestrzeganie praw dziecka. Nie trzeba specjalnej okazji, by przypominać myśli pedagoga, lekarza, pisarza, który całe swoje życie poświęcił przekonywaniu innych, że "nie ma dzieci, są ludzie". Przypominanie i popularyzacja myśli Starego Doktora powinny stać się obowiązkiem każdej placówki oświatowej, która chce zasłużyć na miano nowoczesnej, to jest takiej, gdzie w pełni bierze się pod uwagę prosty - z pozoru - fakt, że: "dziecko nie to, że będzie, ale jest człowiekiem".

Janusz Korczak (właściwie: Henryk Goldszmit) urodził się 22 VII 1878 lub 1879r. w Warszawie, zginął w sierpniu 1942 roku zamordowany w obozie koncentracyjnym w Treblince. Nowelista, powieściopisarz, publicysta, pedagog. Ukończył medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1903 roku rozpoczął pracę jako lekarz w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Równocześnie rozwijał działalność w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i pracę literacką. W 1911 roku objął stanowisko dyrektora Domu Sierot dla dzieci żydowskich, a później także Naszego Domu - sierocińca dla dzieci polskich. Założył i redagował "Gazetę Domu Sierot" i "Gazetkę Naszego Domu". W latach 1926-1930 prowadził "Mały Przegląd", pismo eksperymentalne, redagowane przez dzieci. Debiutował sztuką ,,Którędy?”, która w 1899 roku, w konkursie "Kuriera Warszawskiego" uzyskała wyróżnienie. Wkrótce rozpoczął współpracę - jako felietonista - z tygodnikiem humorystyczno - satyrycznym "Kolce". Od 1901 r. zaczęły się kolejno ukazywać utwory literackie i pedagogiczne Korczaka: "Dzieci ulicy"(1901); "Dziecko salonu" (I wyd.1906); "Mośki, Jośki i Srule" (1910); "Józki, Jaśki i Franki" (1911); "Bobo" (1914); "Jak kochać dziecko" (1919); "Kiedy znów będę mały" (1925); "Prawo dziecka do szacunku" (1929); "Pedagogika żartobliwa" (1939); "Sława" (1913); "Król Maciuś Pierwszy" (1923); "Bankructwo Małego Dżeka" (1924); "Kajtuś Czarodziej" (1935). W latach 1957-58 został opublikowany w czterech tomach "Wybór pism" ze wstępem I. Newerlego. Książki Korczaka były tłumaczone na liczne języki obce.
     Człowiek ten umiejętnie łączył w sobie cechy lekarza, pedagoga i literata. Żądał równouprawnienia dziecka, prawa dziecka do szacunku, do poważnego traktowania jego spraw i przeżyć. Chciał przede wszystkim zapewnić dziecku swobodę harmonijnego rozwoju całej osobowości, wydobyć pełnię ukrytych sił, wychowywać w umiłowaniu dla dobra, piękna i wolności. Utwory dla dzieci i o dzieciach, oparte na obserwacjach autora, wyrastają z jego zainteresowań pedagogicznych i psychologicznych, są artystyczną egzemplifikacją głoszonych przez niego tez wychowawczych.
     Janusz Korczak był pierwszym człowiekiem, który rozpoczął walkę o prawa dziecka do nauki, do normalnego życia, do szacunku dla jego osobowości i potrzeb. Tragedii, jaką przyniosła hitlerowska okupacja, Korczak mógł przeciwstawić niewiele: miłość do człowieka, dobroć, godność, uczciwość wobec samego siebie i wobec bliźnich. Nie uratowało go to od męczeńskiej śmierci, tworząc tragiczną legendę. Musimy również wiedzieć, że J. Korczak był po prostu zwyczajnym, skromnym, szarym człowiekiem - jednym z nas, że to swoje szare życie uświęcał taką dobrocią i miłością do dzieci, iż jego heroiczna decyzja o wspólnej śmierci była dla Niego czymś oczywistym.

Po zaakceptowaniu propozycji nadania imienia J. Korczaka PS 68 przez Radę Pedagogiczną oraz przedstawicieli Rady Rodziców poproszono o wyrażenie swojej opinii cały personel przedszkola i wszystkich rodziców naszych wychowanków.
W dniu 5.06.2003 wydano 162 karty do głosowania stanowiących załącznik nr 1 do protokołu. Uprawnione do głosowania były 162 osoby /tj. liczba obecnych w dniu przeprowadzenia referendum/.
     Urna została otwarta w dniu 6.06.2003 w obecności Dyrektora PS 68 i członków Zespołu ds. Nadania Imienia. Po przeliczeniu kart do głosowania stwierdzono, iż oddano:
139 głosów ważnych;
10 głosów nieważnych.
Wśród głosów ważnych odpowiedzi przedstawiały się następująco:

 
TAK
%
NIE
%
Pytanie 1: "Czy przedszkole powinno mieć patrona?"
131
95
8
5
Pytanie 2: "Czy patronem tym powinien być Janusz Korczak?"
128
92
11
8

W związku z powyższym, przy 92% poparciu ogółu rodziców i pracowników przedszkola, podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury nadania imienia Janusza Korczaka Przedszkolu Samorządowemu nr 68.

Mamy nadzieję, że idee Wielkiego Przyjaciela Dzieci widoczne są również w naszym przedszkolu: korczakowska myśl żyje i przenika do treści pracy wychowawczej. Jego spuścizna pedagogiczna była i jest źródłem inspiracji dla naszych wychowawczyń. Tematyka korczakowska włączona została do pracy dydaktyczno - wychowawczej: różnorodne formy pracy z dziećmi przybliżają im życie i dzieło Korczaka, pobudzają miłość do tego Wielkiego Przyjaciela Dzieci i chęć realizowania Jego idei ulepszania zastanego świata.

Nadanie imienia Janusza Korczaka chcemy połączyć z obchodami 20-lecia istnienia naszego przedszkola (luty 2005) dla podkreślenia, że Janusz Korczak był wielkim człowiekiem i pedagogiem. Realizując Jego idee w codziennej pracy pragnęlibyśmy coraz lepiej je rozumieć i pracować nad coraz pełniejszym wcielaniem ich w życie.

 

mgr Maria BorowikOd dnia 2003-12-06 odwiedzono nas
razy
 

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja: wto, 21 cze 2016, 12:41:31 · Copyright © 2003 bodeque · Wszelkie prawa zastrzezone · Testowane w IE i Operze