Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka I 19,  tel/fax (85) 741-62-51 e-mail: ps68@piasta.plTrochę o dysleksji

Co to jest dysleksja?

Dysleksja rozwojowa - to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (głównie językowych) i motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Wyróżnia się następujące postacie trudności:

 • dysleksja - trudności w czytaniu,
 • dysgrafia - niski poziom graficzny pisma ( brzydkie pismo),
 • dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni ( w tym błędy ortograficzne)

Objawy dysleksji rozwojowej:

Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, a tymczasem już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
 • mała sprawność i koorydynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania ( brzydkie pismo),
 • trudności z rozróżnianiem głosek podobnych fonetycznie, z wydzielaniem sylab, głosek ze słów, ich syntetyzowaniu i dokonywaniem operacji na głoskach i sylabach,
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorców graficznych,
 • zbyt długo utrzymująca się oburęczność,
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji,
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu np. p-b-d-g, liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne nie uwarunkowane obniżeniem sprawności intelektualnej ani zaniedbaniem pedagogicznym.

Dzieci "ryzyka dysleksji" to dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, nieharmonijnie rozwijające się. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe są szanse, aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

 

Opr. mgr. I. DąbrowskaOd dnia 2003-12-06 odwiedzono nas
razy
 

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja: wto, 21 cze 2016, 12:41:31 · Copyright © 2003 bodeque · Wszelkie prawa zastrzezone · Testowane w IE i Operze