Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka I 19,  tel/fax (85) 741-62-51 e-mail: ps68@piasta.plChcemy promować zdrowie

Chcemy być przedszkolem "Promującym zdrowie" c.d.

Rozpoczynamy cykl artykułów informujących Państwa o koncepcji przedszkola jakim chcielibyśmy być to jest Promującego zdrowie.

Zanim zaczniemy zajmować się powyższym zagadnieniem powinniśmy zapoznać się i zrozumieć podstawowe pojęcia z tym związane.

Jest to :
- zdrowie i czynniki je warunkujące,
- zachowanie zdrowotne i styl życia,
- profilaktyka,
- edukacja zdrowotna,
- promocja zdrowia

Każdy człowiek rozumie zdrowie inaczej. Mimo wielu prób, nie opracowano zadawalającej wszystkich definicji. Według Światowej Organizacji Zdrowia: "Zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego." Definicja ta oraz współczesne rozumienie zdrowia zakłada całościowa jego koncepcje. Oznacza to traktowanie człowieka jako "całości i jako części całości". Jansen 1994

Człowiek jako całość oznacza, ze jego zdrowie składa się z kilku wzajemnie ze sobą powiązanych wymiarów (aspektów):

 1. zdrowie fizyczne - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów
 2. zdrowie psychiczne, a w obrębie zdrowia:
  • umysłowe - zdolność do jasnego, logicznego myślenia,
  • zdrowie emocjonalne - zdolność do rozpoznawania uczuć np. lęku, radości, żalu, złości i wyrażania ich w odpowiedni sposób; umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem , depresją,
  • zdrowie społeczne - zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi,
 3. zdrowie duchowe - u niektórych ludzi jest związane z wierzeniami i praktykami religijnymi; u innych dotyczy ich osobistego "credo", zasad, zachowań i sposobów utrzymania wewnętrznego spokoju.

Człowiek jako "część całości" oznacza postrzeganie zdrowia człowieka w kontekście czynników, które wpływają na zdrowie, w tym głównie stylu życia i warunków, w jakich człowiek żyje ( środowisko fizyczne)

Naszą wędrówkę po zagadnieniach dotyczących zdrowia rozpoczęliśmy w ubiegłym miesiącu. Aby przejść do kolejnych zagadnień związanych z promocją zdrowia należy zastanowić się czym są zachowania zdrowotne i zdrowy styl życia. Na po pytanie postaramy się w bardzo wielkim skrócie odpowiedzieć w tym numerze "Naszej gazetki".

Zachowania zdrowotne można określić jako postępowanie, działania ( lub ich zaniechanie ), które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Można wyróżnić :

-Zachowania sprzyjające zdrowiu
( prozdrowotne , pozytywne ):aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymanie czystości ciała i otoczenia, zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymanie właściwych relacji między ludźmi, radzenie sobie ze stresem;

-Zachowanie zagrażające zdrowiu
( antyzdrowotne , negatywne ):palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych środków uzależniających. Niedostatek zachowań prozdrowotnych stwarza także ryzyko dla zdrowia.

W działaniach przedszkola skłaniamy się do propagowania zachowań sprzyjających zdrowiu, jako tych godnych naśladowania i zwrócenia szczególnej uwagi. Nie jest to jednak łatwe ze względu na to iż każdy z nas przebywa nie tylko w środowisku sprzyjającym zdrowiu lecz często styka się z zachowaniami zagrażającymi zdrowiu.

Wzrost świadomości społecznej w tym zakresie powoduje powrót do zagadnień promocji zdrowia, jako czynnika społecznie pożytecznego.

Styl życia jest pojęciem szerszym. Składają się nań zachowania zdrowotne, postawy, działania i ogólna filozofia życia. Zależy on od wielu czynników : środowiska, norm społecznych i kulturowych, warunków w których żyje człowiek i społeczność, do której należy ( lub z którą się identyfikuje ); osobistych przekonań, wartości, umiejętności życia, ogólnej politycznej, ekonomicznej
i organizacyjnej struktury społeczeństwa.

PROFILAKTYKA (zapobieganie)
są to różnorodne działania, których celem jest zapobieganie chorobom i innym zaburzeniom oraz ich skutkom. Dzięki tym działaniom można chronić zdrowie, czyli utrzymać go na tym samym poziomie. Wyróżnia się trzy poziomy profilaktyki:

 • pierwotna (pierwszorzędowa) - dotyczy ludzi zdrowych - całej populacji i jest to zapobieganie zachorowaniu, urazom itp.;
 • wtórna ( drugorzędowa) - dotyczy osób ze zwiększonym ryzykiem występowania zaburzenia lub choroby - jest to zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby;
 • trzeciorzędowa - dotyczy ludzi chorych i niepełnosprawnych, jest to zapobieganie skutkom psychospołecznym choroby.

EDUKACJA ZDROWOTNA
Istnieje wiele definicji edukacji zdrowotnej . Według T.Williamsa, jednego z twórców koncepcji szkoły promującej zdrowie: "Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności w której zyją." Edukacja do zdrowia dotyczy jednostek i obejmuje przekazywanie i nabywanie:

 • świadomości i rozumienia zdrowia;
 • wiedzy o zdrowiu - czynnikach zwiększających jego potencjał i zagrażających zdrowiu;
 • Postaw wobec zdrowia swojego i innych;
 • Umiejętności niezbędnych dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowania właściwych decyzji i wyborów ( określa się je często jako umiejętności życia).

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia i placówek promujących zdrowie. Aby działać na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi, trzeba mieć odpowiednie kompetencje.

Cdn.

Opracowały :
mgr Halina Rygorczuk
mgr Marzena Makowiecka
mgr Małgorzata LaskowskaOd dnia 2003-12-06 odwiedzono nas
razy
 

Napisz do nas

Ostatnia aktualizacja: wto, 21 cze 2016, 12:41:31 · Copyright © 2003 bodeque · Wszelkie prawa zastrzezone · Testowane w IE i Operze